Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Петко Петков ДА
2 Пакизе Мустафа ДА
3 Зинал Емин ДА
4 Ванка Христозова ДА
5    
Върни се в началото на страницата