Община Хасково съобщава, че във връзка с извършено разпределение чрез жребий от 03.02.2020г., на позиции за поставяне на стативи на пл. „Атлантически“, пл. „Общински„ и ул. „Сан Стефано“ и маси на Книжен пазар за традиционен мартенски базар, съгласно деклариран отказ от заявилите участие, са налични свободни позиции за поставяне на стативи, както следва:

  • №19, 20, 21 и 24 на ул. „Сан Стефано“
  • №25, 27, 30, 32, 44, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63 и 64 на пл. „Атлантически“

Заявления за участие ще се приемат в касов салон на общината до 11.02.2020г. включително.