Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Иван Маразов ДА
2 Грозю Грозев ДА
3 Велчо Пенев ДА
4 Иванка Трифонова ДА
5 Рада Колева ДА
6 Ганка Панева ДА
7 Елена Желязкова ДА
8 Владимир Димитров ДА
9 Златка Братанова ДА
10 Гина Консулова ДА
11 Донка Стоянова ДА
12 Димитър Латев ДА
13 Василка Атанасова ДА
14 Тонка Иробалиева ДА
15 Атанаска Точева ДА
16 Сафет Али ДА
17 Ради Георгиев ДА
18 Джафер Мюмюнов ДА
19 Хатидже Мюмюн Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
20 Христина Паскалева Кандидат- потребителят отказва услугата
21 Мария Иванова Кандидат- потребителят отказва услугата
22    
23    
24    
Върни се в началото на страницата