ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС

 За висш държавен служител за заемане на длъжността “Директор на дирекция “Европейски и национални програми и проекти, екология”

Върни се в началото на страницата