ОБЩИНА ХАСКОВО

СПИСЪК С ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ С

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В ПОДБОРА

по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“

 

            Длъжности свързани с функционирането и управлението на услугите в  "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст".

 

 • Управител

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 16.01.2020г. от 11:30 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Социален работник

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  16.01.2020г. от 9:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Трудотерапевт 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  17.01.2020г. от 14:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

Длъжности свързани с предоставянето на услугите в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“.

 

 • Управител

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  16.01.2020г. от 11:30 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Социален работник

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  16.01.2020г. от 9:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Педагог

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  17.01.2020г. от 10:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 • Психолог

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  16.01.2020г. от 11:45 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Логопед

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  17.01.2020г. от 13:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Специален педагог

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  17.01.2020г. от 9:30 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Рехабилитатор/Кинезитерапевт

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 16.01.2020г. от 11:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Трудотерапевт

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  17.01.2020г. от 14:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Медицинска сестра

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  17.01.2020г. от 9:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Детегледачи

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  14.01.2020г. от 9:00 часа /кандидати с номера от 1 до 13 от списъка допуснати кандидати/ и от 10:30 часа /кандидати с номера от 14 до 26 от списъка допуснати кандидати/  в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Хигиенисти 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  14.01.2020г.

от 13:00 часа /кандидати с номера от 1 до 15 от списъка с допуснати кандидати/,

от 14:00 часа /кандидати с номера от 16 до 25 от списъка с допуснати кандидати/ , от 15:00 часа /кандидати с номера от 26 до 40 от списъка с допуснати кандидати/ и от 16:00 часа /кандидати с номера от 41 до 51 от списъка с допуснати кандидати/  в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Шофьор/снабдител

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  13.01.2020г. от 9:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Шофьор/поддръжка

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  13.01.2020г. от 9:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

 • Технически сътрудник

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  15.01.2020г.

от 13:00 часа /кандидати с номера от 1 до 10 от списъка с допуснати кандидати/,

от 14:30 часа /кандидати с номера от 11 до 20 от списъка с допуснати кандидати/ и от 16:00 часа /кандидати с номера от 21 до 29 от списъка с допуснати кандидати/ в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ 1.

 

За повече информация: Община Хасково

телефон: 038/ 603 393 Валентин Спенджаров (Ръководител проект)

     038/ 603 489 Богдана Петкова-Василева (Експерт „Човешки ресурси“)

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата