Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“

 

 

No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Бахтие Вейсалова ДА
2 Мирем Кадир ДА
3 Мата Тодорова ДА
4 Насуф Насуф ДА
5 Медиха Насуф ДА
6 Мустафа Мустафа ДА
7 Нигяр Сюлейман ДА
8 Гейме Хабиб ДА
9 Петрана Джаркова ДА
10 Росица Георгиева ДА
11 Хайрие Юсеин ДА
12 Фатме Ахмед ДА
13 Недялка Стоянова ДА
14 Христо Мутафов ДА
15 Фатме Мюмюнова ДА
16 Осман Хамза ДА
17 Фатмегюл Хасан ДА
18 Мавруда Канева ДА
19 Данка Паунова ДА
20 Делка Славилова ДА
21 Митра Вълкова Кандидат- потребителят отказва услугата
22 Елена Александрова Кандидат- потребителят отказва услугата
23 Мария Митева Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
Върни се в началото на страницата