Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ - общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП "Общинско лесничейство" Хасково ЛФ 2019г. за Обект 1906 и Обект 1907.