ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 19 декември 2019 г. (четвъртък), от 11.00 часа,  в офиса на Областен информационен център – Хасково, бул. „България” № 140, ет. 1, Бизнес Център II,  ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представи информация за дейността на ОИЦ – Хасково през 2019 г. и  планираните събития по проекта през 2020г, както и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2020 г.