СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Лиляна Грудева ДА
2 Димитрийка Вълканова ДА
3 Хамиш Хасан ДА
4 Фейме Махмуд ДА
5 Нефиде Юсеин ДА
6 Илмие Сеидахмед ДА
7 Ганиме Мехмедали ДА
8 Радич Безов ДА
9 Недялка Делчева ДА
10 Демир Делчев ДА
11 Лозка Мутафова ДА
12 Кунка Кацарова ДА
13 Радка Велкова ДА
14 Стойка Кирева ДА
15 Желязка Ганева ДА
16 Ганиме Ибрям Кандидат- потребителят отказва услугата
17 Мюмюн Мустафа Кандидат- потребителят отказва услугата
18 Янко Сербезов Кандидат- потребителят отказва услугата
19 Събина Ушева Кандидат- потребителят отказва услугата
20 Катина Кирева Кандидат- потребителят отказва услугата
21 Искра Хаджиева Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
Върни се в началото на страницата