СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Хасан Сюлейман ДА
2 Калина Иванова ДА
3 Златка Петрова ДА
4 Ана Михайлова ДА
5 Иванка Делчева ДА
6 Латка Дялкова ДА
7 Звездана Абаджиева ДА
8 Делка Ненкова ДА
9 Илияна Пасева ДА
10 Христина Гогова ДА
11 Ангелина Шопова ДА
12 Анка Дельова НЕ- Поради настъпила смърт
13 Неврие Емин НЕ- Кандидат -потребителят отказва услугата
     

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата