Вече са готови и пуснати в продажба новите стикери за „Синя зона“. През 2020 година те ще са с променен дизайн, за да бъдат избегнати злоупотреби. Сменени са формата, разположението на годината и месеца, както и  част орнаментите.

Не са променени условията за ползването на „Синя зона“ и абонаментът за нея. Те са съгласно Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. Цените и оцветяването остават също без промяна.

Годишният абонаментни талон /със син фон/ е на стойност 360 лв. с ДДС. Месечният /жълт фон/ е на стойност- 50 лв. с ДДС, а годишният абонаментен талон за постоянен адрес по местоживеене /червен фон/ е на стойност-72лв. с ДДС. Стикерите вече могат да се получават на адрес: гр. Хасково, ул. “Ивайло“ 1 ет.3, Тролейбусен транспорт.