ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 21.11.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково организира публично информационно събитие за представяне на процедура „Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България“ и процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по ОП „Околна среда“. Срещата е насочена към представители на местната власт, юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ, структури на МОСВ, научни институти от област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

 

Събитието ще се състои в офиса на ОИЦ-Хасково, начален час на събитието: 11.00 часа.