С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с проведените Местни избори 2019, възнагражденията на СИК ще се изплащат както следва:
от 06.11.2019 г. /сряда / до 08.11.2019 г. /петък/ от 09.00 ч. до 16.00 ч.
в касовия салон от северната страна на сградата на община Хасково.