Заповед за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1905 от Лесфонд за 2019г.