Върховният административен съд постанови решение, с което оставя в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ , с което са отхвърлени жалбите срещу процедурата за  "Изработване на Общ устройствен план на община Хасково, включващ екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС)".

С оглед на постановеното решение комисията за разглеждане и оценка на офертите ще продължи своята работа. Предстои да бъде избран изпълнител от поканените двама участника.

 

 http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/5e0a768aaa20452ec225849b005328a2?OpenDocument