Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ собственост на Община Хасково - ЛФ 2019г.