Семинар на тема „Добри практики в Социалното предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи” се състоя в гр. Хасково

На 16 септември в Хасково се състоя семинар на тема „Добри практики в Социалното предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи”. Събитието бе организирано от община Хасково по проект: „Повишаване на социално- предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“(“SOCIAL FORCES”), финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020. Гостите на събитието се запознаха със „Социалната икономика и Социалното предприемачество в Гърция - добри практики“ представени от г-н Спиридон Арсенио - представител на „Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция)“. Г-н Арсенио представи механизмите за развитие на социалното предприемачество в Гърция. Представителите на партньорите от ПУ „Паисий Хилендарски“, от своя страна, презентирахана на заинтересованите страни резултати от социологически проучвания, направени специално за област Хасково. Презентации изнесоха също Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“, Търговско-промишлената палата Ксанти, Хасковска търговско-промишлена палата, както и представители от „Социална чайна“ - гр. Варна. Каузата на „Социалната чайна“ събуди интерес в слушателите, изваждайки на яве реалните резултати от един социален бизнес. Разказвайки за всички трудности поставени пред едно социално предприятие занимаващо се с деца в риск Мирослава Милева – управител на „Социалната чайна“ разказа и защо всяка трудност си струва.

Върни се в началото на страницата