На 16 септември (понеделник) 2019 г. от 10.00 часа в НТС Хасково „Дом на техниката” в гр. Хасково ще се проведе Семинар на тема „Добри практики в Социалното предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи”, организиран от Община Хасково по проект: „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“(“SOCIAL FORCES”), финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020.

       В рамките на семинара, проектът „SOCIAL FORCES” ще бъде представен пред местните власти, бизнеса, гражданите и други заинтересовани страни, които ще имат възможност да се запознаят с възможностите и условията за развитие на социалното предприемачество в България и трансграничния регион.

      Гост лектори ще бъдат г-н Спиридон Арсенио - представител на „Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция)“ - водещ по проекта партньор, както и представители на партньорите от ПУ „Паисий Хилендарски“, Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“, Хасковска търговско-промишлена палата, както и представители от „Социална чайна“ - гр. Варна.

       Целта на проекта е да повиши информираността и възможностите за въвеждане и развитие на социалното предприемачество пред по-широка аудитория, като се представят успешни модели за развитие на социални предприятия и се насърчи сътрудничеството между институциите, бизнеса и  неправителствения сектор, за да допринесе за увеличаване на нивата на заетост в трансграничния регион. Добрите практики, които ще се представят от двете държави ще допринесат насърчаване / на заинтересованите страни, занимаващи се с тази дейност/ за да се насърчат хората  интересуващи се от социално предприемачество да се занимават с тази дейност.

Върни се в началото на страницата