Община Хасково изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 04-36/29.05.2019г. по проект „Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора  „Кенана”

Община Хасково изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 04-36/29.05.2019г. по проект „Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора  „Кенана” - гр. Хасково”, финансиран със средства от Фонд  „Социална закрила“ /ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика.

Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за стари хора „Кенана „ и подобряване условията за живот и сигурността на 160 лица в пенсионна възраст, посредством:

  • Доставка и монтаж на оборудване и подобряване на микроклимата в спалните помещения, чрез поставяне на 19 климатични инсталации;
  • отговаряне на нормативни изисквания за безопасност;
  • реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

 

С изпълнението на проекта ще се осигури спокойно и уютно ежедневие, както и пълноценен живот на ползвателите на социалната услуга.

Стойността на проекта е 29 652 лв.

Върни се в началото на страницата