Избори за Народно събрание - ЦИК

 

 

Получаването на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии в Община Хасково ще се състои на 10.07.2021 г. /събота/ в сградата на Община Хасково, както следва:

 

 • от 08:00 ч. за всички СИК от града;
 • от 09:00 ч. за всички СИК от селата.

 


 

Мерки за подпомагане гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

1.    За секция за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването е определена избирателна секция № 293400079 (Клуб на инвалидите с физически увреждания), с адрес бул. ”България” № 164, която е снабдена със специална рампа за достъп до помещението.

2.    За целия изборен ден е осигурен един микробус с падащ борд  за  транспортирането на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването до секция № 293400079 или до избрана от тях секция.

3.    Заявките от нуждаещите се да използват този транспорт, ще се приемат от дежурни на тел: 038 590 164 и 0877 928 954 от 07:00 ч. до 19:00 ч. в деня на изборите 11.07.2021 г.

4.    Пред сградата, в която се помещава секция № 293400079, ще бъдат осигурени три паркоместа - две за автомобили и едно за инвалидни колички.

 


 

Избиратели, които към 11 юли 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на адрес на територията на община Хасково съгласно Закона за здравето и не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласува с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 1).


Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия до 3 дни преди изборния ден.

 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е от 01.07.2021 г. до 11.07.2021 г. (включително).

 

Заявлението се подават по един от следните начини:

1.    Саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст на място в Центъра за административно обслужване с адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;

2.    Саморъчно подписано от избирателя и подадено чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: пл. Общински 1, гр. Хасково;

3.    Саморъчно подписано от избирателя и подадено на факс: (038) 664 110;

4.    на електронна поща без да се изисква квалифициран електронен подпис: graon@haskovo.bggraon_dd@haskovo.bg;

5.    чрез Системата за сигурно електронно връчване без да се изисква квалифициран електронен подпис: https://edelivery.egov.bg/;

 

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен цитираното пълномощно.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания.

 

При възникнали въпроси – телефон за връзка:  038/ 603 399

 


 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 05.07.2021 г. (включително) в писмена форма по образец Приложение № 14-НС

Заявлението се подава по един от следните начини:

 1. на място в Центъра за административно обслужване с адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково, саморъчно подписано от избирателя и може да бъде подадено от упълномощено лице;
 2. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;
 3. на факс: (038) 664 110;
 4. на електронна поща без да се изисква подпис: graon@haskovo.bg; graon_dd@haskovo.bg;

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 12-НС

 


 

Гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване чрез сайта на ГД "ГРАО": http://www.grao.bg/elections/

Чрез този сайт:

 • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес.
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.
 • Стационарни телефони: 038/603 399 и 038/603 400 (цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор).

 


 

добавен на: документ:
20.05.2021 г. Заповед на Кмета на Община Хасково за образуване на избирателни секции
25.05.2021 г. Заповед места за обявяване на избирателни списъци
28.05.2021 г. Избирателен списък на Община Хасково за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021г
28.05.2021 г. Избирателен списък на кметство Криво поле за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021г 
08.06.2021 г. Заповед агитационни материали
29.06.2021 г. Заповед за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия
29,06,2021 г. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г

 

Върни се в началото на страницата