Гражданите могат да проверят в коя избирателна секция гласувават чрез:

SMS

- Изпраща се SMS на номер 18429. (за трите мобилни оператора А1, Теленор и Виваком, цената на SMS e 0,25 стотинки без ДДС). В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен или мобилен телефон

- Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). - безплатен за цялата страна.

- Телефон 038 603 399 - за справка в общинска администрация - Хасково.

 

Също така проверка може да се направи и чрез сайта на http://www.grao.bg/elections/

 

Справка по ЕГН
Справка по Адрес

 


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК /всички секции без секция №129/
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК /секция №129/

 


 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът за подаване на заявлението е до 20.03.2021 г. (събота). Заявлението може да се подаде по следните начини:

- на място в Центъра за административно обслужване с адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;

- на електронна поща подписано с електронен подписgraon@haskovo.bggraon_dd@haskovo.bg;

- чрез Системата за сигурно електронно връчване подписано електронен подписhttps://edelivery.egov.bg/

- чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги подписано с електронен подпис: 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес


 


 

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в община Хасково. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в община Хасково, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).
Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 20.03.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия на 24.03.2021г. избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение №14-НС)  могат да го направят в срок до 29.03.2021 г.

Заявленията се подават по един от следните начини:

- на място в Центъра за административно обслужване с адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;

- чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;

- на факс: (038) 664 110

- на електронна поща: graon@haskovo.bggraon_dd@haskovo.bg;

- чрез Системата за сигурно електронно връчване : https://edelivery.egov.bg/

- чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги: 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния   кодекс) - вписване в избирателните списъци

 


 

Избори за Народно събрание - ЦИК

 


 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

    Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр.5/19.01.2021 г.) и на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и към ръководствата на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на СИК. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

     Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 г. от 15:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1.

    Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.

 

С уважение,

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ    

Кмет на Община Хасково

 


 

добавен на: документ:
11.02.2021 г. Заповед на Кмета на Община Хасково за образуване на избирателни секции
16.02.2021 г. Заповед на Кмета на Община Хасково за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
23.02.2021 г. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия
23,02,2021 г. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
26.03.2021 г. Заповед на Кмета на Община Хасково за агитационните материали

 

Върни се в началото на страницата