добавен на: документ:
29.10.2019 Списък на заличените лица от избирателните списъци за изборите  на 3 ноември 2019г

 


 

 

Получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали от секционните избирателни комисии в Община Хасково ще се състои на 26.10.2019 г. /събота/ в сградата на Община Хасково, както следва:

 

 • от 11:00 ч. за всички СИК от селата;
 • от 12:00 ч. за всички СИК от града.

 


 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет по ЕГН на следния адрес: www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml
  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS 
  Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон 
  Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.​

Мерки за подпомагане гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,

За секция за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в предвижването е определена избирателна секция 263400079 (Клуб на инвалидите), с адрес: бул.”България” № 164, която е снабдена със специална рампа за достъп до помещението.

 

Заявките от нуждаещите се да използват специализиран транспорт до секцията в деня на изборите 27.10.2019 г., ще се приемат (от 07:00 ч. до 19:00 ч.) от дежурни на тел:

038/590 164 и 0886/500 771

 

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район.


 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 12.10.2019 г. включително) в писмена форма чрез:

• заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;

• факс: (038) 664 110;

• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: graon@haskovo.bg

• заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: graon@haskovo.bg

Заявлението по образец е на разположение в Салона за административно обслужване на Община Хасково – пл. „Общински“ № 1, в кметствата и кметските наместничества на Община Хасково, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 17-МИ. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 13-МИ до 12.10.2019 г.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.


НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

с. Брягово

с. Долно Големанци с. Корен с. Стамболийски
с. Войводово с. Елена с. Криво поле (включва и с.Момино) с. Текето
с. Въгларово с. Зорница с. Малево с. Тракиец
с. Гарваново с. Клокотница с. Мандра с. Узунджово
с. Големанци с. Книжовник с. Маслиново с. Широка поляна
с. Гълъбец с. Козлец с. Нова надежда  
с. Динево с. Конуш с. Орлово  

 

добавен на: документ:
24.10.2019 Заповед за образуване на избирателна секция в МБАЛ - Хасково
16.10.2019 Списък на заличените лица от избирателните списъци
15.10.2019 Заповед за образуване на подвижна избирателна секция
07.10.2019 Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижна СИК 
27.09.2019 Избирателен списък част 2 за избор на общински съветници и кметове Община Хасково
25.09.2019 Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали
13.09.2019 Избирателен списък за избор на общински съветници и кметове Община Хасково
11.09.2019 Заповед за определяне местата за обяваване на избирателните списъци
10.09.2019 Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК
03.09.2019 Заповед за образуване на избирателни секции
12.08.2019

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинската избирателна комисия (ОИК)

Важно допълнение към поканата за консултации.

12.08.2019 Декларация от член на ОИК (чл.75, ал.7, чл.80, чл.81 вр. чл.66 и чл.3, ал.3)