Община Хасково съобщава на заинтересованите лица, че е изработен план на новообразуваните имоти на бивша м. "Каменец", обявени в ДВ бр. 62 от 06.08.2019 г.

Изображение на плана и регистъра вижте в прикачените файлове.

Върни се в началото на страницата