Всяко лице, извършващо хотелиерство е длъжно да направи свой профил и да води регистър за настанените туристи в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма.

 

Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

Върни се в началото на страницата