Всяко лице, извършващо хотелиерство е длъжно да направи свой профил и да води регистър за настанените туристи в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Към настоящия момент системата функционира и лицата, извършващи дейност в местата за настаняване имат възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ -https://estitest.tourism.government.bg .

 

Подадените данни за реализираните нощувки към тестовата версия не се различава от реалната и по никакъв начин не ангажират хотелиерите. Всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация както до сега до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система https://esti.tourism.government.bg .

 

Адресите на реалната и тестовата версия, както и видео инструкции са публикувани на сайта на Министерството на туризма в секция ЕСТИ ( в дясно при зареждане на първоначалния екран).

 

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО,хотелиер) в реалната среда на ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

Върни се в началото на страницата