ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 19.07.2019 г. (петък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в офиса на ОИЦ - Хасково публично информационно събитие по процедурата на ОП „Околна среда“  Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”. Срещата бе насочена към представители на местната власт,  неправителствени организации, малки и средни предприятия и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.