Решението на Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за получаване на финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково на исканията, постъпили в ОП "Младежки център"-Хасково към 10.07.2019 г., ще намерите в прикачения файл.

 

Вносителите на одобрените искания за финансиране следва да сключат договор с ОП "Младежки център" - Хасково след 15 август 2019 г.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата