На 14 юни 2019 г. в гр. Солун, Гърция се проведе пета техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Македонският университет в Солун.


По време на срещата бяха обсъдени напредъкът на проекта по отношение на изпълнение на проектните дейности и предстоящите стъпки, които трябва да бъдат предприети, както и възможността за удължаване срока на проекта.

 

Представителите на партниращите си организации имаха възможност да координират действията, които трябва да бъдат предприети относно предстоящите съвместни дейности и събития.

 

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Върни се в началото на страницата