Общинска администрация Хасково ще предаде на СИК изборните материали и книжа за провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България в събота 25 май, както следва:

- от 11:00 часа - комисиите от селата

- от 12:00 часа – градските СИК.

Създадена е организация за извозване на членовете на СИК до избирателните секции.