Информацията се предоставя електронно и безплатно само за държавни институции.


Потребителите, които не са регистрирани, трябва да го направят еднократно, като се ауторизират с техния КЕП (квалифициран електронен подпис).