ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 25.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Стамболово публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

 

Събитието ще се състои в залата на общинска администрация, с. Стамболово, начален час на събитието: 10.30 часа.