Детския спортен празник по Проект „Равни в старта“

 На 3 април в спортна зала „Спартак“ се проведе Детския спортен празник по Проект „Равни в старта“, финансиран от „Център за образователна интеграция на деца и ученици от малцинствата“. Проектът има за цел да допринесе за запазването и развитието на културната идентичност на етническите малцинства и за утвърждаване на културното многообразие като фактор за развитие на позитивна образователна среда.

В празника взеха участие 8 детски градини от град Хасково:

– Детска градина №1 „Ян Бибиян“

– Детска градина №3 „Зорница“

– Детска градина №11 „Елхица“

– Детска градина №15 „Слънце“

– Детска градина №17 „Иглика“

– Детска градина №18  „8-ми март“

– Детска градина №19  „Щурче“

– Детска градина №22 „Звънче“

 

В игрите се включиха и родители, които много се забавляваха заедно сдецата си.Бяха осигурени и награди медали за всяко дете и купи.

Върни се в началото на страницата