Община Хасково взе участие в четвърта техническа среща по проект „SOCIAL FORCES“

Община Хасково взе участие в четвърта техническа среща по проект „SOCIAL FORCES“

 

На 14 март 2019 г. в град Хасково се състоя четвъртата техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020. Като партньор по проекта Община Хасково взе участие в срещата организирана от Съюз за възстановяване и развитие – Хасково, на която присъстваха партньори от България и Гърция.

По време на работната среща бяха отчетени напредъкът на проекта и ползите, които носи за трансграничния регион. Срещата продължи с обсъждане на етапите на развитие по всички работни пакети, някои от които вече са в последна фаза на изработка. Обсъдена бе електронната платформа, по чието завършване в момента работят всички партньори. Когато бъде готова в нея всеки потребител ще има възможност да намери информация за законите, механизмите и финансовите инструменти за развитие на социалното предприемачество в България и Гърция. Също така бяха координирани действията от страна на българските и гръцките партньори в изготвянето на съвместна пътна карта, чието съдържание ще помогне на заинтересованите страни да се запознаят с устройството на социално предприемачество. От страна на гръцките партньори се подготвят материали и учебни помагала, които в последствие ще бъдат представени и в България.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Върни се в началото на страницата