ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК

 

Общинска администрация Хасково ще предаде на СИК изборните материали и книжа за провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България в събота 25 май, както следва:

- от 11:00 часа - комисиите от селата

- от 12:00 часа – градските СИК.

Създадена е организация за извозване на членовете на СИК до избирателните секции.

 


Мерки за подпомагане гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България на 26 май 2019 г.:

 

За секция за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в предвижването е определена избирателна секция 293400079 (Клуб на инвалидите), с адрес бул.”България” № 164, която е снабдена със специална рампа за достъп до помещението.

 

Заявките от нуждаещите се да използват специализиран транспорт до секцията в деня на изборите 26.05.2019 г., ще се приемат от дежурни на тел:

038/590 164 и 0886/500 771

 

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

Избраната от избирателя секция за упражняването на правото му на глас може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес и да е в населено място, различно от неговата адресна регистрация. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател, попадащ в категорията на лицата с увредено зрение или затруднение в придвижването.

 


Уведомление

 

на 20.05.2019 г. от 18:00 часа в гр. Хасково, в залата в "Младежки център" ще се проведе обучение на членовете на секционните комисии, определени за машинно гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 


 

 Обучение на членовете на СИК в община Хасково

 

Обучението на членовете на СИК за община Хасково за провеждането на избори за Европейски парламент 2019   ще се проведе на 17 май 2019 година от 18 часа за членовете на  СИК от град Хасково в зала „Проф. Недялка Симеонова“ на Бизнесцентър 1.

На 18 май от 13 часа е обучението за СИК от селата на общината отново в зала „Проф. Недялка Симеонова“  

 


 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

  • През Интернет по ЕГН на следния адрес: www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml
    Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
  • Чрез SMS 
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон 
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Справка в избирателните списъци на телефон в Община Хасково:

038 603 399 и 038 603 397


 

Разяснителна кампания на ЦИК /Как се гласува, Гласуване с преференции, Избиратели с трайни увреждания, Кои български граждани имат право да гласуват/.

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 11.05.2019 г. включително) в писмена форма чрез:

• заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;

• факс: (038) 664 110;

• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: graon@haskovo.bg

• заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: graon@haskovo.bg

Заявлението по образец е на разположение в Салона за административно обслужване на Община Хасково – пл. „Общински“ № 1, в кметствата и кметските наместничества на Община Хасково, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 16-ЕП. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 14-ЕП до 11.05.2019 г.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.

 


 

 

03.04.2019г. Заповед за образуване на избирателни секции
10.04.2019г. Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
10.04.2019г. Покана за консултации за определяне на съставите на СИК
11.04.2019г. Избирателен списък за избор на членове на Европейския парламент Община Хасково
11.04.2019г. Избирателен списък за избор на членове на Европейския парламент кметство с.Криво поле
24.04.2019г. Заповед за агитационни материали
11.05.2019г. Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия
14.05.2019г. Списък на заличените лица от избирателните списъци за избор на членове на Европейския парламент Община Хасково
23.05.2019г. Заповед за образуване на избирателни секции по чл. 9, ал. 6 от ИК