Със заповед на Кмета на Община Хасково бе удължен срока за изпълнение на финансираните проектни предложения, за които дейнотите не са приключили.

Насоки - изменение на срока за изпълнение

 


 

Община Хасково обявява втора покана за подаване на проектни предложения по Конкурсна програма „Граждански инициативи 2019“, при запазване на условията на Конкурса до изчерпване на финансовия ресурс.

Кандидатите следва да имат предвид, че с предимство ще бъдат финансирани първо проектни идеи от населените места извън административния център (гр. Хасково), които към момента не са взели участие в Конкурса.

Краен срок за подаване на проектни предложения - 19 Юли 2019 год. .