По Повод Световния ден на социалната работа – 19 март, Община Хасково, организира седмица на отворените врати за популяризиране на социалните услуги в гр. Хасково.

        Инициативата ще бъде съпътствана със засаждане на дръвче в двора на съответната услуга съвместно с персонала и потребителите им.

График

 „Отворени врати в социалните услуги – гр. Хасково“ по повод 19 март – Световен ден на социалната работа."

Социална услуга

Дата

Час

1.

Дом за стари хора „Кенана“ и

 Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения

Адрес: местност Кенана

13.03.2019

10:00 – 12:00

2.

Център за обществена подкрепа и Приемна грижа

Адрес: ул. „Цар Освободител” №2, ет.2, Малък бизнес център

14.03.2019

10:00 – 12:00

3.

Дневен център за деца и младежи „Марина“

Адрес: ул. „Славянска“ 52

 Общностен център

Адрес: ул. „Железни врата“ 6

15.03.2019

10:00 – 12:00

4.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 1

Адрес: ул. „Единство“ 21

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 2

Адрес: ул. „Съгласие“ 5

18.03.2019

10:00 – 12:00