Първа копка на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства бе направена днес. Символичният старт на строителните дейности дадоха кметът на община Хасково Добри Беливанов, инж. Ботко Михайлов, управител на фирмата – изпълнител „Консорциум Михайлови инженеринг“  ДЗЗД – Пловдив,  Пенчо Симеонов, технически ръководител на обекта, инж. Ивайло Панчовски, ръководител на проекта и инж. Илия Илиев, технически и инвестиционен контрол. За благополучие на начинанието отец Никола отслужи водосвет.

 

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се изгражда по проект на Община Хасково „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ на стойност 814 271 лв.

Финансовата помощ е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, по Приоритетна ос Регионална социална инфраструктура. 

 

„Дадохме началото на едно начинание, което е особено актуално и необходимо на община Хасково – това е изграждането на обект за децата със специални потребности. Това ще бъде място, където нашите деца ще получат добри условия да се развиват, за да не се чувстват пренебрегнати от обществото“, каза в словото си кметът на общината Добри Беливанов.

От фирмата-изпълнител „Консорциум Михайлови инженеринг“  ДЗЗД – Пловдив дадоха уверение, че могат да приключат строителството предсрочно. Очакванията са до края на годината новият Дневен център за деца с увреждания да бъде готов.

 

Капацитетът на Центъра, който ще се намира до ОУ „Кирил и Методий“ е до 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. По проекта се предвижда още изграждането на Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и разширяване капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/, посредством изграждането на Център за спешен прием.

 

Така ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид  услуги в Община Хасково, които ще заменят институционалния модел на грижата на децата с грижа в близка до семейната среда. Проектът стартира на 30 януари 2018 г. и трябва да приключи на 30 януари 2020 г.