ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 28 февруари 2019 г. (четвъртък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На нея управителят на ОИЦ Маджид Мандаджъ представи информация относно целите на новия проект „Областен информационен център – Хасково“ за периода 2019-2021 г. Дейности, предвидени за изпълнение по проекта бяха обобщени от експерт КИЛ – Димо Димов. Йоанна Кокотанекова – експерт ОИУ, даде кратка информация за актуални възможности за кандидатстване с проекти пред Европейските структурни и инвестиционни фондове.