Уважаеми дами и господа,

 

на 01.03.2019 година от 12 часа ще се проведе официална церемония „Първа копка“  по проект на Община Хасково „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град  Хасково“. Мястото се намира до ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.

 

 В рамките на проекта се предвижда изграждането на необходимата инфраструктура за услуги за деца, като част от мерките за деинституализация на грижата за деца до 2025 г., а именно Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и разширяване капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/, посредством изграждането на Център за спешен прием.

Върни се в началото на страницата