ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 28 февруари 2019 г. (четвъртък), от 13.00 часа,  в офиса на Областен информационен център – Хасково, бул. „България” № 140, ет. 1, Бизнес Център II,  ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представят целите на проект Областен информационен център – Хасково, дейности, предвидени за изпълнение по проекта и актуални възможности за кандидатстване с проекти пред Европейските структурни и инвестиционни фондове.