апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6042 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски“ №19

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-11/19.03.2021г. е издадена Заповед №612/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6042 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, бул. Г. С. Раковски №19 Проектът да се изработи в...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6063 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Михаил Герджиков“ №18-а

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-10/19.03.2021г. е издадена Заповед №611/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6063 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Михаил Герджиков №18-а Проектът да се изработи в части:...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6121 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, блок №21

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-8/19.03.2021г. е издадена Заповед №619/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6121 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ж.к. Орфей, блок №21 Проектът да се изработи...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6138 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Тракия“ №70

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-7/19.03.2021г. е издадена Заповед №620/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6138 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Тракия №70 Проектът да се изработи в части: 1...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6185 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний“ №16

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-6/19.03.2021г. е издадена Заповед №617/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6185 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Епископ Софроний №16 Проектът да се изработи в части:...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6008 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Стара планина“ №59-63, вх .А и Б

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-5/19.03.2021г. е издадена Заповед №614/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6008 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Стара планина №59-63, вх .А и Б Проектът да...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6007 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Гергьовден“ №5-7

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-4/19.03.2021г. е издадена Заповед №615/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6007 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Гергьовден №5-7 Проектът да се изработи в части: 1...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-изменение на ПУР в участъка й засягащ УПИ ХV246, в кв.14 по плана на с. Малево, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-2833-3/29.03.2021г. е издадена Заповед №610/14.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за улична регулация, в участъка й засягащ УПИ ХV246, в кв.14 по плана на с. Малево, общ. Хасково. С изменението на плана за...

Върни се в началото на страницата