мар 31
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Д-488-1/08.03.2011г. са издадени заповед №386/22.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №387/22.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен планза ниско застрояване “за автоборса” в поземлен имот...

мар 21
2011
Съобщение относно срока за ползване на 5% отстъпка при заплащане на данък

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-1710-1/01.03.2011г. са издадени заповед №359/16.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №360/16.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за ниско застрояване в срока за ползване на 5% отстъпка при заплащане на данък , м...

мар 14
2011
Обявления по ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 20 от Протокол №4. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.123, кв.124, кв.125 и кв.605, гр. Хасково. /25.01.2011г. Променя се...

мар 10
2011
Съобщение относно поземлен имот №77195.127.38

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– Община Хасково, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-1212-1/14.12.2010г. са издадени заповед №284/01.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №285/01.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.127.38, м.”Дерекьой топра”, гр...

мар 09
2011
Обява относно турнир по хокей

На 12.03.2011г. (събота) от 10.30 часа на Комплекс “Спартак” в гр.Хасково ще се проведе Турнир по хокей на лед за деца до 10 години.Участват отборите на СК “Левски”, НСА, “Славия “, СК “Спартак“-Хасково.Вход – свободен....

мар 08
2011
Съобщение относно поземлен имот №77195.703.4

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-227-3/19.01.2011г. са издадени заповед №270/28.02.2011г - за одобряване на задание и заповед №271/28.02.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.703.4, ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Справка...

мар 07
2011
Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопаз/Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково

П Р О Т О К О Л на комисията за подбор на служители за следните свободни длъжности: „Ръководител ЦОП”, „Психолог”, „Логопед”, „Социален работник”, „Хигиенист” към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково               Днес 07.03.2011 г. Комисията в състав:             Председател: Венко Точевски – заместник-кмет в Община Хасково             Членове:             1.Стоянка Перчемлиева – Директор на Дирекция...

мар 07
2011
Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопаз/Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково

П Р О Т О К О Л на комисията за подбор на служители за следните свободни длъжности: „Ръководител ЦОП”, „Психолог”, „Логопед”, „Социален работник”, „Хигиенист” към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково               Днес 07.03.2011 г. Комисията в състав:             Председател: Венко Точевски – заместник-кмет в Община Хасково             Членове:             1.Стоянка Перчемлиева – Директор на Дирекция...

Върни се в началото на страницата