юни 15
2011
Съобщение относно третиране срещу вредители

 Община Хасково уведомява, че на 16.06.2011г. от 08.00-10.00ч. и на 17.06.2011г. от 06.00 до 08.30ч. ще се извърши третиране срещу вредители на насаждения с рапица в местностите “Сучъкмаз”, “Топ кория” и “Чатръка”. Обработката ще се извърши с препарат „Флекси”, включен в списъка на разрешените за прилагане продукти за растителна защита. Карантинен срок – 3 дни. Пчеларите с разположени...

юни 13
2011
Съобщение относно поземлени имоти №77195.743.325 и №77195.743.328

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-1810-1/05.05.2011г. са издадени заповед №685/03.06.2011г - за одобряване на задание и заповед №686/03.06.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за ниско застрояване “ за автоборса” в поземлени имоти №77195.743.325 и №77195.743...

юни 02
2011
Съобщение, ПУП за корекция на р.Олу дере, с.Тракиец

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №661/01.06.2011г - за одобряване на задание и заповед №662/01.06.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за корекция на р.Олу дере, с.Тракиец, общ.Хасково. Справка и допълнителна информация може да получите...

май 16
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-239-3/18.04.2011г. са издадени заповед №579/11.05.2011г - за одобряване на задание и заповед №580/11.05.2011г  - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за ниско застрояване за...

май 05
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Р-47-3/04.10.2010г. са издадени заповед №527/02.05.2011г - за одобряване на задание и заповед №528/02.05.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план - изменение на плана за...

мар 31
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Д-488-1/08.03.2011г. са издадени заповед №386/22.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №387/22.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен планза ниско застрояване “за автоборса” в поземлен имот...

мар 21
2011
Съобщение относно срока за ползване на 5% отстъпка при заплащане на данък

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-1710-1/01.03.2011г. са издадени заповед №359/16.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №360/16.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за ниско застрояване в срока за ползване на 5% отстъпка при заплащане на данък , м...

Върни се в началото на страницата