авг 24
2012
Към преписка с Вх.№94-А-2152-1/09.07.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Фирдес Сюлейман Тахир – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Дряново” №9, ет. 2, - Ереджеб Шанаб Тахир – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Дряново” №9...

авг 22
2012
Към преписка с Вх.№УТ-19/23.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Красимир Юриев Станков – с последен известен административен адрес: с. Долно Войводино Община Хасково, - Красимир Митков Янев – с последен известен административен адрес: с. Долно Войводино Община Хасково, че е със Заповед №1149/06...

авг 21
2012
Към преписка с Вх.№53-В-128-1/09.02.2012 г.

Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Нергюн Исмаил Ахмед – с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Граничар” №21,   че със Заповед №889/25.06.2012г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на...

авг 21
2012
Към преписка с Вх.№94-М-3558-3/27.04.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Христина Николова Бабулева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, местност Кенана (Парк на победата) №15, - н-ци на Христо Георгиев Мърков – с неизвестен административен адрес, - Александър Тошев Димов -...

авг 20
2012
Съобщения / 20.08.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Е-102-26/02.08.2012г. са издадени заповеди №1200/16.08.2012г - за одобряване на задание и  №24/16.08.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – специализирана план-схема за елелектрификация за външно...

авг 16
2012
Към преписка с Вх.№94-Я-215-4/20.12.2011 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Панка Атанасова Вълчева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ж.к. “Бадема” № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 41, - Анка Георгиева Атанасова - с последен известен административен адрес: гр...

авг 16
2012
Към преписка с Вх.№53-В-128-1/09.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Нергюн Исмаил Ахмед – с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Граничар” №21,   че със Заповед №889/25.06.2012г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план –...

авг 16
2012
Към преписка с Вх.№94-М-1024-4/14.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    -Рабие Халибрям Сюлейман - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.  „Бадема” №30, вх. Б, ет. 2, ап. 10, -Рамадан Тасим Сюлейман - с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

Върни се в началото на страницата