фев 01
2013
Към преписка с Вх.№94-Т-1746-3/29.05.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Димо Димитров Йорданов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Одрин” №24 ; ет. 5 ; ап. 14,  - Златка Желева Русева – с...

яну 30
2013
Съобщение / 30.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ   Днес 30.01.2013г. на основание чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Устройство на територията” при Община Хасково, СЪОБЩАВА на ЕТ „Злати” – Златка Дякова  с адрес: ул.”9-ти Май”№5, гр.Хасково, че е издадена  на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ - Заповед № 2148/07.12.2012г. на Кмет на Община Хасково за преместваеми съоръжения: „Павилион’’ – 25кв.м  и „Дървен...

яну 25
2013
Съобщение / 25.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1269/05.09.2012г. - за одобряване на задание и заповед №1270/05.09.2012г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Реконструкция на довеждащ път...

яну 22
2013
Набират се кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия

Офисът на Областен Военен Отдел към Община Хасково набира кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия. Доброволният резерв, съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, е предназначен за комплектуване с резервисти на военните формирования от Българската армия - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност.Кандидатите, които бъдат класирани за служба в...

яну 18
2013
Към преписка с Вх.№94-Д-3129-4/10.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Тошко Иванов Бажлеков – с последен административен адрес: гр.Хасково, бул.”Съединение” №14,ет.2,ап.6 – като собственик на  имот №77195...

яну 17
2013
Към преписка с Вх.№94-Т-101-1/24.01.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е       Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - ЕТ „Данчо Данчев” –  с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. “Ястреб” №15, - ЕТ „Хриси” - с последен известен административен адрес:...

яну 15
2013
Обучение на членовете на комисиите за националния референдум на 27.01.2013 г.

О Б Я В А Във връзка с провеждането на национален референдум на 27.01.2013 год.,Районна избирателна комисия - Хасково ще проведе обучението на членовете на секционни избирателни комисии в община Хасково, в зала “Недялка Симеонова” на Бизнесцентър І, на 17.01.2013 /четвъртък/ от 17.30 часа и на 19.01.2013 г. /събота/ от 10.30 часа.  Присъствието на членовете на СИК е наложително....

дек 27
2012
Дежурни телефони в Община Хасково

Община Хасково уведомява жителите на общината при констатиране на нередности на уличното осветление, ВиК мрежата и други кризисни ситуации, да сигнализират на следните дежурни телефони: 038 / 66 41 66 038 / 603 410...

Върни се в началото на страницата