фев 25
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №277/19.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №278/19.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – специализирана план-схема за изграждане на водопровод от...

фев 22
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №224/ 16.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №225/16.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирани план-схеми за електрозахранване, ВиК...

фев 16
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №189/11.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №190/11.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояванеи специализирана план-схема за електрификация и...

фев 15
2010
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №193/11.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №194/11.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ IV-140, кв.38 по...

фев 10
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №141/02.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №142/02.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване и специализирана план-схема за електрификация за поземлен...

яну 27
2010
Съобщение относно продажба на мартеници

Дирекция “Устройство на територията” към Община Хасково уведомява заинтересованите граждани и юридически лица, че са одобрени схеми по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията за преместваеми обекти: “Маси за продажба на мартеници” за срок от 10.02.2010г. – 08.03.2010г. Одобрените схеми са изложени на информационното табло на Община Хасково, в касовия салон и сградата на “Архитектурата”. Заявленията за издаване на...

яну 26
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.703.186

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №098/21.01.2010г. е одобрено задание и със заповед №099/21.01.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.703.186, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за...

яну 26
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.703.187

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №063/20.01.2010г. е одобрено задание и със заповед №064/20.01.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот №77195.703.187, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за жилищни нужди...

яну 13
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №051027

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №015/07.01.2010г. е одобрено задание и със заповед №016/07.01.2010г. е разрешено изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №051027, м. “Айлазъ кору”, землище с.Конуш - за свободно ниско жилищно застрояване.  Справка...

яну 08
2010
Съобщение на Общинска данъчна дирекция

Дирекция “Общински приходи” при Община Хасково уведомява заинтересованите лица, че облагането на моторни превозни средства за 2010 година е извършено. Желаещите да ползват 5% отстъпка, следва да внесат еднократно пълния размер на дължимия данък до 31.03.2010г....