юли 04
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.707.143, кв.8, СИЗ,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Борислава Красимирова Куртева,„ИЗАБЕЛА МИЛКОВА ЛЕ ПАРФЮМ“ ООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Борислава Красимирова Куртева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№ 27 А, вх. В, ет. 7, ап. 56, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.707.142 и собственик на ограничено вещно право в...

юли 03
Съобщение за одобрен проект за ПУП–ПЗ на ПИ №77195.721.378, гр.Хасково.Заинтересовани лица:Златка Калинова Аргирова,Анета Хараланова Райчева,Георги Калинов Димов,Запрянка Данева Христова,Златка Вълканова Стоянова,Димитър Христов Мъргов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Александрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.406.2.1 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195...

юли 03
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.721.378, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Росен Кирчев Петков, Борислав Александров Митев, Нели Стефанова Калудова, Димитър Костадинов Калудов, Славка Вълева Маразова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Александрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.406.2.1 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195...

юли 03
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.721.378, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Росица Миткова Тончева, Марушка Колева Тончева, Велин Господинов Танев, Светлана Александрова Фотева, Надежда Костадинова Фотева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Александрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.406.2.1 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195...

юли 03
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.721.378, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мария Димитрова Александрова, Соня Славова Бахчеджиева, Биляна Събинова Бахчеджиева,Митко Делчев Христозов, Елена Крумова Жекова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Александрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.406.2.1 и собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195...