дек 12
2011
Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Днес 12.12.2011г., на основание чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” - Община Хасково, СЪОБЩАВА, на “Юнион Ивкони” ООД, Булстат: 121444454, с управители Ивайло Любенов Константинов и Светлозар Тошков Любенов, с адрес: р-н Средец, ул. “Цар Иван Шишман” № 17, гр.София, че е издадена Заповед за премахване№ 979/10.08.2011г. на Кмет на Община Хасково, за обект: РЕКЛАМЕН НАДПИС...

дек 02
2011
Съобщение относно конкурс за избор на управител на ОИЦ-гр.Хасково

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- гр. ХАСКОВО - изтегли от тук СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- гр. ХАСКОВО - изтегли от тук...

ное 21
2011
Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1613/16.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1614/16.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.730.437, ж.р.”Изгрев”, землището на гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за...

ное 18
2011
Съобщение относно отваряне на ценови оферти

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Хасково през експлоатационен сезон 2011-2012 година”, ще се извърши на 18.11.2011г. от 15:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1.   Председател на Комисията Налян Гюджен...

ное 08
2011
Съобщение относно продажба на коледни подаръци и елхи

Община Хасково уведомява заинтересованите граждани и юридически лица, че са одобрени схеми по чл.56, ал.2 от ЗУТ за преместваеми обекти: - Маси за продажба на коледни подаръци за срок от 01.12.2011г. до 08.01.2012г. - Терени за продажба на елхи за срок от 01.12.2011г. до 31.12.2011г.                 Одобрените схеми са изложени на информационното табло на Община Хасково...

ное 07
2011
Съобщение, ПУП имот №77195.543.32

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповеди №1311/28.09.2011г и №1485/02.11.2011г - за одобряване на задание, и заповеди №1312/28.09.2011г и №1492/03.11.2011- за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.543.32, м.”Черния камък/стопански двор-Болярово”, землището на гр...

ное 04
2011
Съобщение относно възнаграждения СИК

  Община Хасково уведомява, че от 13.00ч. на 07.11.2011г. (понеделник) в салона на Фронт офиса (вход откъм ул. “Сан Стефано”, северна страна на сградата на общината) ще започне изплащането на възнагражденията на членовете на СИК....

ное 04
2011
Съобщение, “Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково”

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково”, ще се извърши на 08.11.2011г. от 10:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1. Председател на Комисията Анна Йорданова...

ное 02
2011
Съобщение относно служители в ОИЦ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО /изтегли/ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОИЦ – ГР. ХАСКОВО ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" /изтегли/ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО /изтегли/   КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ...