дек 12
2011
Обявление относно подбор на социални работници по проект "И аз имам семейство"

Oбщина Хасково в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Хасково. Цялата обява и документите за кандидатстване може да изтеглите от тук....

дек 02
2011
Съобщение относно конкурс за избор на управител на ОИЦ-гр.Хасково

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- гр. ХАСКОВО - изтегли от тук СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- гр. ХАСКОВО - изтегли от тук...

ное 21
2011
Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1613/16.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1614/16.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.730.437, ж.р.”Изгрев”, землището на гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за...

ное 18
2011
Съобщение относно отваряне на ценови оферти

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Хасково през експлоатационен сезон 2011-2012 година”, ще се извърши на 18.11.2011г. от 15:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1.   Председател на Комисията Налян Гюджен...

ное 08
2011
Съобщение относно продажба на коледни подаръци и елхи

Община Хасково уведомява заинтересованите граждани и юридически лица, че са одобрени схеми по чл.56, ал.2 от ЗУТ за преместваеми обекти: - Маси за продажба на коледни подаръци за срок от 01.12.2011г. до 08.01.2012г. - Терени за продажба на елхи за срок от 01.12.2011г. до 31.12.2011г.                 Одобрените схеми са изложени на информационното табло на Община Хасково...

ное 07
2011
Съобщение, ПУП имот №77195.543.32

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповеди №1311/28.09.2011г и №1485/02.11.2011г - за одобряване на задание, и заповеди №1312/28.09.2011г и №1492/03.11.2011- за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.543.32, м.”Черния камък/стопански двор-Болярово”, землището на гр...

ное 04
2011
Съобщение, “Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково”

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково”, ще се извърши на 08.11.2011г. от 10:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1. Председател на Комисията Анна Йорданова...

ное 04
2011
Съобщение относно възнаграждения СИК

  Община Хасково уведомява, че от 13.00ч. на 07.11.2011г. (понеделник) в салона на Фронт офиса (вход откъм ул. “Сан Стефано”, северна страна на сградата на общината) ще започне изплащането на възнагражденията на членовете на СИК....

ное 02
2011
Съобщение относно служители в ОИЦ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО /изтегли/ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОИЦ – ГР. ХАСКОВО ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" /изтегли/ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО /изтегли/   КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ...