ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-С-3351-3/16.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Бияна Георгиева Симеонова – с последен административен адрес: гр. София. ул. „Латинка”  №44, ет. 4, ап. 8, - Красимир Георгиев Тръндев -  с последен...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-П-1599-3/16.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Бояна Василева Георгиева – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Г.С.Раковски”№29,вх.Б,ет.4,ап.16 - Игтан Живков Игнатов -...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-Г-49-4/16.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Иванка Желева Ангелова – с последен административен адрес: гр.Хасково м. “Кенана” №493 - Георги Тодев Тодоров -  с последен административен адрес: гр. Хасково...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-П-1175-2/09.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Панка Христова Ангелова – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Сливница” №23 - Мария Христова Гоцева - с последен административен адрес: гр. Хасково ул...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-Ю-13-3/31.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Есмерай Феим Дуран – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Цар Калоян” №4, ет.4,ап.6 че е изготвен  Подробен устройствен план –...

ное 16
2012
Към преписка с Вх.№94-Х-30-2/15.11.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Мариян  Маринов Михайлов- с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Св.Св. Кирил и Методий”.№96, вх.Б, ет.8, ап.61 че със Заповед...

ное 12
2012
Съобщения / 12.11.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Б-120-6/18.10.2012г. са издадени заповеди №1957/08.11.2012г - за одобряване на задание и №29/08.11.2012г  - на комплексен инвестиционен проектпо чл. 150 от ЗУТ за строеж: “Телефонно кабелно захранване...

ное 05
2012
Съобщения / 05.11.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Т-579-2/04.10.2012г. са издадени заповеди №1833/29.10.2012г - за одобряване на задание и №1834/29.10.2012г - за разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен...