дек 17
2013
Към преписка Вх.№53-К-16-12/08.10.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е             Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - „ Ориент – М – Мюмюн Юсеин ” АД - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „...

дек 16
2013
Към преписка Вх.№ 94-Г-44-1/04.06.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Зина Събева Минчева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Юрий Венелин” №6, - Любен...

дек 16
2013
Към преписка Вх.№ 94-С-203-3/19.07.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е       Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Севда Асенова Петрова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Кооператор” №2 ,    че е изработен проект за Подробен устройствен...

дек 16
2013
Към преписка Вх.№ 94-В-93-3/11.06.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Валентин Георгиев Димитров – с последен известен административен адрес: бул. „ Васил Левски ” №61 ; вх. В ; ап. 20, гр. Хасково, - Жулиета Иванова...

дек 11
2013
Към преписка Вх.№ 94-А-1177-3/19.07.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Ерджеб Халил Чамдере–с адрес:гр.Хасково,ул.”Гара движение”№122, като съсобственик на поз. имот  № 77195.730.197, кв.824, ж.р.”Изгрев” -...

дек 11
2013
Към преписка Вх.№ 94-М-1591-1/11.09.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Бялко Христов Запрянов  –с адрес:гр.Хасково,ул.”Аспарух Лешников”№6, като съсобственик на имот № 77195.703.245, жил.район ”Кенана” че е изготвен  Подробен...

дек 11
2013
Към преписка Вх.№ 94-00-11-1/28.06.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Ангел Веселинов Акбашев–с посл.адрес:гр.Хасково,ул.”Повиен"№2,ап.3, като собственик на поземлен имот  № 77195.113.281, кв.1004, ж.р...

дек 11
2013
Към преписка Вх.№ 94-В-803-3/25.09.2013 год.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -  Господинка Тодорова Кишкова -с адм.адрес:гр.София,ул.”Лерин”№57 вх.А,ет.1,като съсобств. на имот № 77195.701.74, кв.1008,ж...

дек 06
2013
Съобщение / 06.12.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕДнес, 06.12.2013г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” – Община Хасково, СЪОБЩАВА на ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА, адрес: ул. “Ангел Кънчев” 10, вх.А, ет.5, ап.9, гр. София, че на основание чл. 195, ал.4 от ЗУТ, е издадена Заповед №1059/27.06.2013г. на Кмет на Община Хасково за обект: „Складови бази” с идентификатор 77195.713.248...