Гергана Киримова

Гергана Киримова

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Пламен Лечев началник отдел пл.Общински 1 038 603311
Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455

звено "Контрол, обществен ред и законност"

Николай Симеонов гл.експерт "КОРЗ" пл.Общински 1 038 603339
Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603339

сектор "Човешки ресурси"

Богдана Петкова-Василева гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489
Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321

звено "Административно и техническо обслужване на Общински съвет"

Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309

отдел "Администрация"

Ася Георгиева мл.експерт "Охрана на труда" пл.Общински 1 038 603426
Анелия Манолова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421
Венка Вълчева гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Гергана Янкова гл.специалист "Деловодство" 038 603414
Галина Казакова гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Диана Иванова гл.експерт "ПР" пл.Общински 1 038 603310
Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Жулиета Терзиева тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603300
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Латю Пехливанов гл.специалист "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603422
Петя Христонова гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442

сектор "Информационни технологии"

Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448
Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323
Недялко Марков гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603315
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463

Изпрати съобщение до служител